Hva er inkludert i Pakke 5?

 

Vi tegner en frittstående garasje eller carport basert på dine skisser, mål, ønsker og behov.

Før vi starter tar kan vi ta et oppstartsmøte på Teams, slik at vi forstår hverandre og hva som skal tegnes.

Endringer av tegning utføres på timesbasis.

Dette får du:

Pakken består av et komplett sett med tegninger som kan brukes til søknadsbehandlingen i kommunen og som arbeidstegninger. Vi leverer tegninger digitalt som pdf. Tegningene leveres i målestokk.

Dette trenger vi:

  1. Skisser som viser hver etasje slik du ønsker dem inkludert vindusplasseringer.
  2.  ​Mål på skissene som forteller størrelsen på bygget og rommene.
  3. ​Inspirasjonsbilder som viser hvilket utrykk du ønsker bygget skal ha.
  4. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten, dette kjøper / får vi av kommunen. ​Må vi kjøpe kartet viderefakturerer vi dette.

Pakke 5

Garasje / carport

Skal du bygge garasje eller carport? Vi hjelper deg med tegninger ut i fra dine skisser!

8.990 kr

Følgende tegninger blir levert