Hva er inkludert i Pakke 3?

Vi tegner et hus eller en hytte inntil 3 etasjer høyt. Med 3 etasjer mener vi hus hvor du har 3 fulle etasjer.

Før vi starter tar kan vi ta et oppstartsmøte på Teams, slik at vi forstår hverandre og hva som skal tegnes.

Endringer av tegning utføres på timesbasis.

Dette får du:

Pakken består av et komplett sett med tegninger som kan brukes til søknadsbehandlingen i kommunen og som arbeidstegninger. Vi leverer tegninger digitalt som pdf. Tegningene leveres i målestokk.

Dette trenger vi:

  1. ​​​​1Skisser som viser hver etasje slik du ønsker dem inkludert vindusplasseringer.
  2. ​Mål på skissene som forteller størrelsen på bygget og rommene.
  3. Inspirasjonsbilder som viser hvilket utrykk du ønsker bygget skal ha.
  4. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten, dette kjøper / får vi av kommunen. ​Må vi kjøpe kartet viderefakturerer vi dette.

Pakke 3

Enebolig inntil 3 etasjer

Vi tegner ny enebolig inntil 3 etasjer. Komplett pakke med tegninger for byggesøknad.

49.990 kr

Følgende tegninger blir levert