Hva er inkludert i Pakke 7?

Våre arbeidere har mer en 15 års erfaring med byggesøknad.

Vi utarbeider og sender inn søknad for prosjektet ditt.

Arbeidet utføres på timebasis og faktureres månedlig på etterskudd. Gjeldende timepris er kr 1100 eks mva.

Søknadsarbeidet er en komplisert prosess som kan deles inn i følgende søknader:

  1. Søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett
  2. Søknad om rammetillatelse
  3. Søknad om 1-trinns tillatelse
  4. Nabovarsel: kr 2 000,-
  5. Søknad om igangsettingstillatelse
  6. Søknad om ferdigattest
  7. Dispensasjonssøknad
  8. Seksjonering
  9. Deling av tomt

Hvilken søknadstype du trenger vil avhenge av hva prosjektet ditt er. Ta kontakt så hjelper vi deg med å velge rett type.

Vi behandler saken din etter gjeldene Regulerigsplan, TEK17 og plan og bygningsloven.

Dette får du:

Vi utarbeider søknaden for deg og sender den inn til kommunen. Vi står som ansvarlig søker. Arbeidet faktureres på timesbasis etter medgått tid.

Dette trenger vi:

I denne pakken trenger vi tegninger og kart som inneholder alt det nødvendige for at kommunen kan godkjenne din søkand.

Er du i tvil på om dine tegninger er gode nok, er vi behjelpelige til å vurdere dette.

Pakke 7

Byggesøknad

Vi utarbeider og sender inn søknad for byggeprosjektet ditt til kommunen.

1100 kr / time

Følgende tegninger blir levert

I prosjekter hvor det kreves ansvarsrett vil vi stå som ansvarlig søker mot et gebyr på kr 10.000 kr.