Hvem er vi?

Norges Arkitekter og bygg AS tilbyr hjelp til utforming av byggesøknader til kunder over hele landet. Vi hjelper dere med utfylling av byggesøknader, utarbeidelse av tegninger på bakgrunn av deres opplysninger, innhenting av nødvendig dokumentasjon, utarbeidelse av dispensasjonssøknader.

Vi gjør både hele eller bare deler av arbeidet, alt etter avtale med kunden.

Vi har en naturlig forankring i Oslo og Viken, men det er ingen begrensning i hvor langt unna et oppdrag er, så lenge kommunikasjonen kan skje med bilder, tekst og tegninger over internett.

Velkommen til Norges Arkitekter Og Bygg AS.